Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Kime Ait?

Numara kime ait bulabilmek sonu gelemeyen karmaşık bir serüvene girmeyin. Sorgulamanızı apaçık bir basitlikle gerçekleştirmenizi sağlayan numaradan isim bulma servisimiz sabaha karşı üçte de, pazar günü de, bayram tatilinde de hizmetinizdedir.

Numara kime ait sorusunun yanıtını Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit operatörlerinde arayıp size saniyeler içinde sunar. Bu operatörlerin veri tabanları Türkiye’nin neredeyse tüm abonelerini kapsadığı için sorguladığınız abone kolaylıkla bulunur.

Numara kime ait bulabilmek için sorgulama servisimizin telefon hattı ya da web sitesi şeklinde olan platformlarından birinden yararlanabilirsiniz. Gelişmiş sistemlerin en büyük özelliği kullanıcı dostu olmalarıdır, bu nedenle servisimizi kullanırken tek tuş, tek telefon yeterli.

Doğru yanıt, sorunsuz ücretlendirme ve BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) lisansı güvencesi ile numara kime ait bulun, kafanız rahat etsin, güzel şeyler düşünmeye, hayal etmeye zaman kalsın.

 

Yeşim