Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Numara Kime Ait Bulma

Numara kime ait bulma işlemi için nereye gitmelisiniz? İşlemin nasıl yapılacağını bir türlü çözemediğiniz karmakarışık servislere mi, bedava yazan yasal olmayan servislere mi, sonuç alınamayan kötü altyapılı servislere mi yoksa arayan kim anında bulabileceğiniz, yasal ve güvenli, gelişmiş bir servise yani Bilinmeyen Numara Sorgula servisine mi?

Aklı yolu bir dediğinizi duyar gibiyiz. Servisimiz kullanıcı kolaylığı açısından web sitesine girilerek SMS ile sorgulayarak ya da 11833 aranarak kullanılabilir. Her ikisinde de işlem hızlı ve sonuç doğrudur. Çünkü önceliğimiz kullanıcılarımızın mutlu geri bildirimleridir.

Numara kime ait bulma işlemi için hizmetinize Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit operatörlerinin veri tabanlarını sunuyoruz. Hem de mobil ödeme olanağı ile birlikte.

Türkiye’nin her noktasına ulaşan hizmetimize zaman kısıtlaması olmadan ulaşabilirsiniz. İstekleriniz olursa müşteri hizmetlerimizi arayabilirsiniz.

Numara kime ait bulma servisimizde öyle pratik ki sizin de yüzünüz gülecek, deneyin, siz de rahat edin.

 

 

Yeşim