Siteyi görüntülemek için lütfen cihazınızı dikey konuma getirin.
Numaradan Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Numaradan İsim Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Numara Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" numara veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

İsimden Numara Sorgula
İsimden Numara Sorgula
Nu­ma­ra­dan i­sim sor­gu­la­ma iş­lem­le­ri­niz Turkcell, Türk Telekom mobil, Türk Telekom sabit ve Vodafone ve­ri ta­ban­la­rı ü­ze­rin­den, bir sor­gu­la­ma i­çin 7TL üc­ret­len­di­ri­le­rek ger­çek­leş­ti­ril­mek­te­dir. Tüm ver­gi­ler da­hil­dir. Ser­vis hiz­me­ti­miz RH018 nu­ma­ra­lı BTK li­san­sı i­le sağ­lan­mak­ta­dır. İş­lem so­nu­cun­da ta­lep e­di­len bil­gi­le­rin o­pe­ra­tör ve­ri ta­ban­la­rın­da yer al­mı­yor ol­ma­sı du­ru­mun­da da üc­ret­len­dir­me ya­pıl­mak­ta­dır.
Kişi Sorgulama Sonuçları
Numara Operatör Ad Soyad Adres

Sorguladığınız "" kişiye ait bilgiler veritabanında kayıtlı değildir. Abone bilgilerini paylaşmıyor.

BTK Lisanslı Servis

Bilinmeyen Numara Sorgulama

Bilinmeyen Numara Sorgula servisimiz bilinmeyen numara sorgulama konusunda itibar edebileceğiniz nadir servislerden biridir.

İsimden numara sorgulama, numaradan isim sorgulama, fatura sorgulama konusunda yoğun bir şekilde hizmet vermekte olan servisimiz BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu) rehberlik hizmetleri lisanslıdır. Yani İnternet’te ya da telefon hattı olarak çevremizde bulunan aldatıcı birçok servisin arasında kişisel verilerinizi koruyan güvenli bir sorgulama platformudur.

Yılın her günü ve günün 24 saati servimiz hizmetinizdedir. Sorgulama işleminizi SMS ile, telefon hattımızdan sesli olarak ya da web sitemizden, hangisi size kolay gelirse o platformdan yapabilirsiniz.

Bilinmeyen numara sorgulama işleminiz Turkcell, Vodafone, Türk Telekom mobil ve Türk Telekom sabit operatörlerinin veri tabanlarında aynı anda yapıldığından sorgulama süresi çok kısadır. Sonuç hemen görüntülenir.

Haydi siz sorun, biz söyleyelim.

 

Yeşim